W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, Biuro Nasiennictwa Leśnego informuje, że ze względu na modernizację systemu "SEMEN" oraz przerwy technologiczne z tym związane, czas oczekiwania na wydanie decyzji może ulec wydłużeniu. Prawidłowo złożone wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Biura Nasiennictwa Leśnego.